Een lucht/water warmtepomp geeft warmte die in de lucht aanwezig is met behulp van een compressor af aan water. Dit water kan tapwater zijn (bijvoorbeeld in het geval van een warmtepompboiler), water voor de vloerverwarming (bijvoorbeeld bij een M-Thermal lucht/water warmtepomp).

 

Omdat het geleverde vermogen veel hoger is dan het opgenomen vermogen hebben de lucht/water warmtepompen een zeer hoog rendement. Deze wordt uitgedrukt in de term Coefficeint Of Performance, ook wel afgekort als COP. De COP is een formule, het geleverde vermogen wordt gedeeld door het opgenomen vermogen. Een warmtepomp met een COP van 4,0 levert dus vier maal zoveel stroom als er wordt opgenomen. Het moge duidelijk zijn dat des hoger de COP is, des te hoger het rendement is. Alle Midea/MDV lucht/water warmtepompen kennen een zeer hoge COP in hun klasse.

 

Tegenwoordig wordt ook vaak de term SCOP gebruikt. De term SCOP staat voor Seasonal Coeffcient Of Performance, het seizoensrendement. De COP is een waarde statisch aangezien hij wordt berekend onder vaste condities zoals buitentemperatuur van 7ºC en afgegeven water temperatuur van 35ºC. Gedurende het hele jaar door worden deze condities echter vrijwel nooit gehaald, het is immers nooit altijd 7ºC. Daarom is er de SCOP in het leven geroepen. Deze waarde geeft het rendement weer dat een installatie heeft gedurende het hele jaar. De SCOP is wordt berekend voor drie klimaatzones, te weten gemiddeld, warm en koud. Nederland bevindt zich in de gemiddelde klimaatzone.

 

Bijkomend voordeel van een lucht/water warmtepomp is dat er geen verbranding plaats vindt en hierdoor ook geen CO2 uitstoot. Met een lucht/water warmtepomp van Midea kiest u dus voor uw eigen portemonnee en het milieu!

Lucht/water warmtepompen